• Fenyő Étterem
 • Hirdessen minálunk

Rovatok:

Pest megye Budaörs Közélet Már 30 éve - május
2019-06-06 10:01

Már 30 éve - május

|

Bányákat állítanak le, nő a vegyesvállalatok száma, áremelések, Horn szerint kényszerpályán az MSZMP, kevesebben bíznak a pártban, szovjet fegyverleszerelési kezdeményezés, Magyarország újabb hiteleket vesz fel, készülnek Nagy Imre és társai újratemetésére a Hősök terén.
hirdetés
Május 2. - Sarkadi Nagy Barna elnökh. vette át az Állami Egyházügyi Hivatal vezetését a nyugállományba vonult Miklós Imre államtitkár utódaként. „Döntő jelentőségű változások mennek végbe napjainkban az egyházpolitikában, egybevágóan a magyar állam és a társadalom más szervei kapcsolatrendszerének átalakulásával. E változások az 1958. éviekhez hasonlíthatók, amikor az állam felhagyott a nyílt szembenállással és szövetséget keresett az egyházakkal”- mondta az új vezető.
- A Minisztertanács döntése - miszerint jövő év júniusában le kell állítani a termelést a nyírádi bauxitbányában - arra kényszeríti a vállalatot, hogy hatnapos munkahetek bevezetésével, a dolgozók átcsoportosításával mentsék ami menthető, s minél többet felszinre tudjanak hozni a már feltárt bauxitkészletekből. -  A mecseki uránbányászok ezreit váratlanul érte vállalatuk megszüntetésének híre

Május 3-4. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága útiokmányának - az ún. vöröskeresztes útlevél - ügyintézésével is foglalkozik mostantól a Magyar Vöröskereszt romániai menekülteket segítő irodája.- A múlt év végéig Magyarországon 283 vegyesvállalatot tartottak nyilván, azóta újabb több tucat alakult, de mivel az 50 százalék alatti külföldi tulajdonhányad esetén az ilyen vállalkozásokat már nem kell előzetesen bejelenteni, a teljes lista jelenleg még nincs meg. – Hír: George Bush amerikai elnök júliusban látogatást tesz Magyarországon, valamint Lengyelországban.

Május 4. Marosán György kormányszóvivő: Az intézkedések két területre terjednek ki: egyrészt új gazdaságpolitikai szempontként vállalkozásélénkítő és vállalkozásbarát gazdasági környezet kialakításán keresztül reprivatizációval kell elősegíteni a népgazdasági jövedelemképződés gyorsítását, másrészt a tervezettnél nagyobb fogyasztói árnövekedést kell megvalósítani, amely egyes rétegeket, lakossági csoportokat differenciáltan érint.
- A MERKUR május 8-tól megrendelést fogad el Maruti 800-as típusú személygépkocsikra. Azok is kérhetik az Indiából érkező autót, akiknek érvényes befizetése van más típusú személygépkocsira. - Feltehetően még ebben a hónapban megkezdődik a Ferihegy 2. repülőtér úgynevezett belső zajövezetében levő lakóházak utólagos zajszigetelése.

Május 7. Az egyik legkeresettebb hazai élelmiszeripari termék, a margarin, az elmúlt hetekben hiánycikk volt az üzletekben.- Svédországban negyven éve úgy nőnek fel az új nemzedékek, hogy a szexet az iskolában tanulják, maguk között megbeszélik, és gyakorolják is. Az ország nemzetközi tekintélyt vívott ki a szexuális nevelés szabadságával, amelynek legjellemzőbb vonása, hogy teljesen nélkülöz minden moralizálást.

Május 9. Az Ikarus legújabb amerikai piaci sikere: a budapesti gyár megnyerte a houstoni városi közlekedési vállalat által kiírt, 450 busz exportjára vonatkozó pályázatot. - Az eddigi ezerháromszáz helyett a jövőben napi kétezer Salamander cipőt készít a Bonyhádi Cipőgyár.
-  Horn Gyula szerint az MSZMP nincs válságban, a párton belül az átrendeződés folyamata megy végbe, s eközben szembe kell nézni az eszmei, értékbeli zűrzavarral. Ugyanakkor az országban hatalmi és gazdasági válság van. E körülmény egyik következménye: a kormányzó párt, a kormány és intézményei kényszerpályán mozognak.  – Az MSZMP KB javasolja olyan politikai egyeztető fórum létrehozását, amely alkalmas a résztvevő szervezetek által meghatározott legfontosabb kérdések megvitatására. Az így kialakuló álláspontok szolgálhatják a nemzet felemelkedését.

1989. május 10 - A leváltott Kádár János levele:
Tisztelt Központi Bizottság! Hozzám intézett levelüket kézhez vettem. Emberileg bizonyára megértik, hogy nehezen fogtam tollat, de úgy éreztem: kötelességem válaszolni Önöknek. Annál is inkább, mert nem tudom, hogy lesz-e hozzá még egyszer fizikai és lelkierőm. A Testület döntését fegyelmezett kommunistaként is elfogadom, de mint Önök közül sokan tudják, jómagamat is hónapok óta foglalkoztatott a visszavonulás gondolata…

Május 11. Magyarországi közvéleménykutatás szerint 66 százalékról 24-re csökkent azoknak az aránya, akik bíznak az MSZMP-ben. - Az oktatási rendszer gyökeres reformját, az ideológiai nevelés és az orosz nyelv kötelező tanításának az 1989/90-es tanévtől történő eltörlését követelte csütörtök délután a Művelődési Minisztérium előtti tüntetésen a Republikánus Kör.
- Romániában a népet megfosztották elemi emberi jogaitól, s voluntarista gazdaságpolitikával az elnyomorodás állapotába süllyesztették. Ez a helyzet különösen nagy mértékben sújtja a nemzetiségeket, köztük a magyar kisebbséget. A Magyar Szolidaritási Bizottság elnöksége elítéli és elutasítja ezt a politikát.

Május 12. Soros György, a róla elnevezett alapítvány elnöke  és Vásárhelyi Miklós, az elnök személyes képviselője sajtótájékoztatót tartott a margitszigeti Grand Hotel Ramadában. Soros elmondta: Az MTA-Soros-alapítvány betöltötte eredeti célját, mert elősegítette egy pluralisztikus társadalmi forma kialakítását. Most az újonnan alakuló társadalmi szervezeteknek szeretne kezdő tőkét adni az alapítvány, mert mihelyt létrejönnek a politikai pártok, erre már nem lesz lehetőség. Az amerikai jog ugyanis tiltja a pártok támogatását.
- Mihail Gorbacsov csütörtökön nagy horderejű európai leszerelési kezdeményezéseket terjesztett elő. - A hazánkat is érintő egyoldalú szovjet csapatcsökkentés keretében május 15-e és június 4-e között teljes személyi állományával és technikájával elhagyja Magyarországot a Debrecenben állomásozó szovjet harckocsi-kiképző ezred.

Május 13. Visszaszállították a Szovjetunióba a Paksi Atomerőmű 1. számú reaktorblokkjának kiégett - elhasznált - és már öt év óta pihentetett nukleáris üzemanyagát. - A Minisztertanács úgy döntött, hogy a beruházást ellenőrző társadalmi bizottság, a Tudományos Akadémia ad hoc bizottsága és a kormány tanácsadó testülete állásfoglalásait is figyelembe véve, - a további vizsgálatokat igénylő kérdések tisztázása érdekében - a nagymarosi munkálatokat azonnali hatállyal felfüggeszti.
- Csakis egyetlen út létezhet, az előre vezető út, a kommunista párt forradalmi útja, a szocializmus, a kommunizmus felé - jelentette ki Nicolae Ceausescu.

Május 14. - Nehéz helyzetbe került áprilisban, májusban a Fővárosi Tanács; a havonként esedékes állami támogatásnak csak egy részét kapták meg.
- Századok óta használt nevén, Palotavárosnak, illetve Vizivárosnak nevezik ismét Székesfehérvár két településrészét, a legújabb lakónegyedet magába foglaló Lenin lakótelepet és a Vorosilovgrád lakótelepet. - Elképzelhető, hogy a jelenleg börtönbüntetését töltő Václav Havel csehszlovák drámaíró már a jövő héten elhagyhatja a börtönt. - Háromnegyed millió főt megmozgató felvonulással vasárnap délben érte el tetőpontját a Szabad Német Ifjúság (FDJ) Berlinben rendezett pünkösdi találkozója. – Bemutatták az új négyütemű Wartburg személygépkocsit a Hungaroringen.

Május 16. A szovjet balti köztársaságok népfrontmozgalmai Észtország, Lettország és Litvánia gazdasági önállóságának és politikai szuverenitásának, önrendelkezési jogaik megvalósításának támogatására szólították fel az európai biztonsági és együttműködési konferencián részt vevő országok államfőit.
- Hivatalosan meghirdették az új Nemzeti Színház épületterv-pályázatát. - A Pécsi Orvostudományi Egyetemen megkezdték Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József földi maradványainak laboratóriumi vizsgálatait annak kiderítésére, hogy a sírokban talált személyeket valóban az iratokban jelzett időpontban temették-e el. – SZET: "Reméljük, a vízlépcső további sorsa oly módon alakul, hogy honfitársaink az infláció és az áremelkedés rohama ellenére az erőműre jutó fejpénzt nyereségként számolhassák el.” - Ausztria kártérítést követel, ha Magyarország leállítja a nagymarosi építkezést.

Május 17. Csehszlovákia, Románia és az NDK között nincs nézeteltérés, kinyilvánított közös érdek a gazdasági és politikai kapcsolatok, az országaikat vezető pártok együttműködésének a magasabb szintre emelése. - Magyarország 110 millió dollárt kap a Világbanktól két hitel formájában a kőolaj- és a földgázkitermelés bővítésére, energiamegtakarítás előmozdítására.

Május 18. Személygépkocsik értékesítését kezdte meg konvertibilis valutáért a Skála Budapest Kereskedelmi Leányvállalat. - A személyi számítógépek, tartozékok előállítására, forgalmazására - külföldi tőke bevonásával - korlátolt felelősségű társaság létrehozását kezdeményezte az Elektromodul Vállalat Elektronikai Kereskedőház.
- 2 millió ember tüntet Pekingben, a tiltakozás a szabadságjogok és a demokrácia követelése mellett mindinkább párt- és kormányellenes jellegű.- Nő Magyarországon a háztartási energiahordozók és a benzin ára, átlagosan 20 %-kal. - Újabb bizonyítékokat tárt fel a Moszkovszkije Novosztyi című szovjet hetilap legújabb száma a katyni erdőben 1941-ben történt tömegmészárlásról. A népszerű újság nyíltan felveti annak a lehetőségét, hogy a több mint négyezer lengyel katonatiszt legyilkolásáért a Szovjetunió felelős.

Május 19. Először nyújt majd hazánk esetében egy szocialista országnak szabad felhasználású hitelt a Japán Export-Import Bank, a Világbankkal társfinanszírozásban.- Megtartotta alakuló ülését a Magyar Helsinki Bizottság. - Bevonultak Pekingbe a kínai hadsereg egységei, hogy segítséget nyújtsanak a közbiztonsági erőknek. - Mécs Imre (TIB) Nagy Imre temetéséről:"A nemzeti ünnepet és a hozzátartozók bensőséges szertartását kellett egyeztetni és figyelembe kellett venni, hogy valószínüleg több százezer ember akar résztvenni ebben a történelmi eseményben és tiszteletét kívánja tenni.  Ezért az a döntés született, hogy egy nagy köztéren, a Hősök terén lesz a búcsúztató szertartás első fele, ahol a tömegek láthatják a koporsókat, oda vihetik virágaikat.”

Május 22. Megkezdte adását a Kalipszó, az új magyar kereskedelmi rádióállomás.

Május 23. Tölgyessy Péter, az EK tárgyalócsoportjának tagja : Az Ellenzéki Kerekasztal (EK) továbbra is az MSZMP-vel kíván tárgyalóasztalhoz ülni és elfogadják Szűrös Mátyásnak, az Országgyűlés elnökének azt a felajánlását, hogy közreműködik a tárgyalások lebonyolításában.-  A Független Jogász Fórum részt kíván venni a demokratikus átalakulási folyamatban, céljuk, hogy tagjaik szakmai felkészültségükkel segítsék a jogalkotást.
- Állítólag 12 olyan NDK-állampolgár tartózkodik az NSZK budapesti nagykövetségén, aki csak abban az esetben hajlandó távozni az épületből, ha lehetővé teszik az NSZK-ba való áttelepülésüket.- A lengyel és a szovjet közös történelem fehér foltjainak eltávolítására létrehozott közös történészbizottság elismerte, hogy az 1939. augusztusi Molotov-Ribbentrop paktumnak volt titkos záradéka. Ebben a Szovjetunió és a fasiszta Németország felosztotta egymás között Lengyelországot.

Május 24.  - MDF: a nemzeti tulajdon fölött valóságos felhatalmazással csak egy szabad választásokon létrejött új többpártú parlament rendelkezhet. Ezért a választások előtt egyáltalán nem születhet meg az új magyar gazdasági alkotmány. Egy hitelét veszített vezető apparátus nem szerveződhet titkon új tőkésosztállyá a szocializmus nevében.
- A vajdasági magyar írók vendége Újvidéken Faludy György, költészetünk Torontóban élő kiemelkedő alakja. - A KDNP tudományos ülésén elhangzott: társadalmunkban nemcsak gazdasági és politikai érdekeltségeknek, hanem viselkedéskultúrának, emberi, felekezeti, nemzeti toleranciának is helyet kell adni.

Május 25. A kormány megvitatta a politikai pártokról, az alkotmány módosításáról, és a köztársasági elnök intézményének bevezetéséről, valamint az alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslatokat. Úgy döntött, hogy azokat az Országgyűlés elé terjeszti. - Baranyában az év eleje óta ötszörösére nőtt a munkanélküli segélyben részesülők száma. - Kádár Jánost 77. születésnapja alkalmából lakásán köszöntötte Grósz Károly.

Május 26. - Az Állami Egyházügyi Hivatal a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében május 26-i hatállyal törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította a Hit Gyülekezete vallási közösséget. - Megnyitották a tatabányai Sztráda-Skálában azt a részleget, ahol valutáért lehet vásárolni különféle importcikkeket.
-  FIDESZ-felhívás: A ma is Erdélyben élő több mint kétmillió magyarról kevés szó esik. Ők intézményes magyarországi támogatás nélkül, elhagyatva hoznak hatalmas áldozatokat magyarságuk fenntartásáért őseik földjén. Aki már járt náluk, soha el nem felejtheti vendégszeretetüket. Csak rajtunk múlik a kapcsolatok fenntartása. Számukra  az útlevél megszerzése jóformán lehetetlen, mi viszont útlevelünk birtokában szabadon, és még mindig viszonylag olcsón utazhatunk. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Május 28. Pozsgay Imre államminiszter interjút adott Budapesten Kasza Lászlónak, a Szabad Európa Rádió munkatársának. Egyebek közt kijelentette: egy olyan újszerű párt, amely az ő szemei előtt lebeg, nem reformkommunista párt lenne, hanem az európai szocialista, szociáldemokrata gondolatkörbe tartozó párt - akár egységesen vonulna át a jelenlegi MSZMP ebbe az állapotba, akár pártszakadás útján. – Történelemtanárok egy csoportja a történelemtanítás mai helyzetében elengedhetetlennek tartják, hogy az átalános iskolák 8., a szakmunkásképző intézetek 3., és a középiskolák 4. osztálya számára már ez év szeptember 1-jére új történelemkönyvek jelenjenek meg.

Május 29. George Bush amerikai elnök leszerelési javaslatai Brüsszelben: A szövetség tagjai ragadják meg azt, hogy a keleti fél elfogadja a szárazföldi erőinek legfontosabb összetevőire javasolt nyugati korlátozásokat. - A Nyugat terjessze ki javaslatát - ezúttal először - az összes szárazföldi bázisú harci repülőgépre és helikopterre (támadó és szállító gépekre) az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő térségben. - Az Egyesült Államok 20 százalékkal csökkentené Európában állomásozó harci erőinek létszámát.  Mindkét fél meggyorsítaná az európai hagyományos erőkről való megállapodás elérését a fentiek szerint és a szükséges csökkentések végrehajtását.
- FIDESZ IX. kerületi csoportja, MDF IX. kerületi szervezete, SZDSZ IX. kerületi szervezete állásfoglalása: "Meg kell tehát akadályozni, hogy a csődöt mondott pártállam idején így megszerzett anyagi vagyont az új történelmi szakaszban az MSZMP mobil tőkévé átalakítva, azt saját céljaira használja fel. A fentiek vonatkoznak az elmúlt időszak más hatalmi szerveinek (HNF, Munkásőrség, KISZ, illetve jogutódja a DEMISZ) vagyonára is…”

Május 30. Deutschlandfunk: A magyar kommunista párt vezetősége ma törvénytelennek nevezte Nagy Imre kivégzését… Nagy Imre és négy társa földi maradványait június 16-án - kivégzésének évfordulóján - teljes tiszteletadással temetik el újra.- Holnaptól a 70 évnél idősebb állampolgárok ingyen utazhatnak a személy- és gyorsvonatokon, valamint a helyközi autóbuszokon. - Nagy Imrének, Magyarország koholt vádak alapján elítélt és kivégzett miniszterelnökének leánya, Nagy Erzsébet hosszú évek várakozása után átvehette édesapja személyes jellegű hagyatékát. - Leninvárosi alternatív szervezetek azt követelik, hogy a település kapja vissza az 1970. előtti Tiszaszederkény nevet.

(A képen: az Ellenzéki Kerekasztal)
Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
Rovat legfrissebb hírei
 • A nők infarktusa más! »
 • Véradás a budaörsi Városházán »
 • Sárgadinnye kóstoló a Gazdapiacon »
 • Lánglovagok szituációs feladat megoldása »
 • Apák napjára »
 • Óvakodjunk a zsebesektől »
 • Lomtalanítás a lakótelepen június 22-én »
 • Átalakul a gyermekek sürgősségi ellátása »
 • Nyárindító Gazdapiknik »
 • Már 30 éve - május »
 • Legfrissebb képtárak

  Nemzeti Összetartozás Napja 2019.június 4.

  A budaörsi Trianon Emlékműnél koszorúzott Varga János plébános, a helyi KÉSZ, KDNP és Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány képviselői. Gondolatait elmondta Ambrus András színművész.
  Ajánlások
  • curver
  • gazdapiac

  Helyi dolgok...

  Molinó készítés Budaörsön a Dicentránál!

  Szállás Budaörs
 • Magdi Panzió

 • Éttermek Budaörs
 • Fenyő Étterem
 • Magdi mama kiskonyhája
 • Aromi Ristorante Italia - Olasz étterem, pizzéria Budaörs szívében
 • ABS Bowling & Pub

 • Látványosság, szabadidő Budaörs
 • Városi Régészeti Kiállítás
 • Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum Budaörs

 • Helyi vállalkozások, szolgáltatások Budaörs
 • Izsold-Car Karosszéria-javítás
 • Buliszerviz
 • Budaörsi Ingatlanszövetség
 • Völgy 2000 Kft.
 • Horváth Kereskedelmi kft.

 • Civil szervezetek Budaörs
 • Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport
 • Régiségbúvár Egyesület
 • BUDAÖRSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
 • BUDAÖRSI DIÁK SPORTEGYESÜLET (BDSE)
 • CBE, BUDAÖRSI CUKORBETEG KLUB EGYESÜLET

 • Közösségek Budaörs
 • Budaörsi Római Katolikus Egyházközség

 • Sport Budaörs
 • Zendo Budaörs Egyesület
 • ABS Sportcentrum
 • BSC Labdarúgó Szakosztály
 • Liver FC Budaörs
 • Úszásoktatás Budaörsön